。 Topic: 繁忙小孩之都 — 強迫性下學習,智識能進腦袋? 神奇筆「Electronic English」打破強迫性>?


香港出名腳步急速,工作壓力大。所以有好多家長都用對自己苛刻的生活態

度處理子女的問題。又好似例如過份緊張子女學業,暑假都扔D仔女去補習社,搞到佢地難得暑假都忙到無得玩下。其實講真句,係咁強迫之下學嘅野真係入到腦? 智識被硬塞入腦,又有幾多能化成長期記憶?

DR-MAX 謝菲老師,覺得作為家長不應該過度強迫小朋友暑假都要大量學習。我贊同小朋友需要的是「監管」而不是「強迫」。所以,坊間而家有好多自學課程,如英語自學課程一D 咩「Electronic English」,用支DR-MAX神奇筆點讀果D咁。其實而家個大趨勢就是等小朋友每日慢慢少少咁學習,等佢培養興趣同埋可以當中監察佢嘅進度。真係無心機學咪唔好再學囉。而唔係一下子轟幾個課程,一大篇時間表去上堂。
小朋友終歸小朋友,「漫漫長路,有你相伴,才是致勝」家長們放鬆一下啦。DR-MAX 英語課程可以陪伴小朋友每日慢慢一學。 www.dr-max.com.hk
搜索栏
RSS链接
链接
加为博客好友

和此人成为博客好友

QR 编码
QR